OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

O farnosti

Do Rímskokatolíckej farnosti Dolný ohaj patrí obec Dolný Ohaj a filiálna obec Hul. 

Obec Dolný Ohaj má 1541 obyvateľov (údaj z roku 2017).
Obec Hul má 1235 obyvateľov (z roku 2017). 

Farnosť je súčasťou Nitrianskej diecézy a patrí do dekanátu Šurany. Dekanát zahŕňa spolu 14 farností. 
Terajším nitrianskym biskupom je od roku 2005 Jeho Excelencia Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

Pred rozdelením diecéz v roku 2008 farnosť patrila do Bratislavsko-trnavskej metropolitnej arcidiecézy.

Vo farnosti sa nachádzajú dva kostoly. Farský kostol Svätej Rodiny a svätého Imricha z roku 1873 sa nachádza v Dolnom Ohaji, filiálny kostol Ružencovej Panny Márie z roku 1863 sa nachádza v obci Hul. 

V Dolnom Ohaji sa navyše nachádza kaplnka blahoslavenej sestry Zdenky postavená v roku 2003.

Podľa schematizmu z roku 2015 je vo farnosti spolu 2728 katolíkov.
V tom istom roku bolo spolu 13 krstov, 6 sobášov, 43 pohrebov a rozdaných 60 000 svätých prijímaní. 

Výročná poklona Najsvätejšej sviatosti býva vo farskom kostole každoročne 31. augusta.